Madrid, otogazı yaygınlaştırmak istiyor

01.11.2017
Madrid, araç sahiplerini çevre dostu bir alternatif olan otogaza teşvik etmek için çalışmalara devam ediyor. Madrid’de Endüstri, Enerji ve Madenler Genel Müdürlüğü tarafından Cluster Otogaz’la birlikte düzenlenen 1. Otogaz Forumu, yakıt politikasında çeşitliliğin önemi konusunda araç sahipleri, işletmeler ve LPG sektörünün temsilcileri üzerinde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Forumda ele alınan konular, hava kalitesini artırarak bölgede yaşayanların refah düzeyini yükseltmeye yönelik. Tartışılan diğer bir konu da azot oksit emisyonlarının yüzde 79’undan, polisiklik aromatik hidrokarbon emisyonlarının yüzde 83’ünden ve partikül emisyonlarının yüzde 61’inden sorumlu olan taşımacılık sektörü. Forumda; sülfür oksit yaymayan, azot oksit emisyonlarını azaltan ve yüzde 95 daha az parçacık yayarak hava kalitesini artıran LPG’nin bu soruna çözüm olabileceği kararına varıldı. Otogazı da içeren alternatif yakıtlı araçların trafiğe daha fazla katılımıyla 50 binden fazla nüfusa sahip tüm belediyelerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlarının uygulanması gerektiği vurgulandı. Bölge yönetimi, LPG yakıt ikmal istasyonlarının sayısını artırmak için yakıt tedarikçilerine de destek vermeyi planlıyor. Tüm sektörlerde enerji tasarrufunu desteklemek için çalışan Madrid, 2000’den bu yana enerji verimliliğini yüzde 20 artırdı. Diğer yandan Madrid’in enerji planı Horizon 2020’yle, daha verimli ulaşım araçları geliştirmek hedefleniyor.