Hindistan geleceğe odaklandı

03.01.2019
Geleceğin ne getireceğini birçoğumuz az çok tahmin edebiliyoruz. Özellikle araçlar söz konusu olduğunda kilometre başına düşen maliyetleri azaltmak, trafiği azaltarak verimliliği artırmak, çevreyi korumaya yardımcı çalışmalar gerçekleştirmek gelecek için şimdiden alınan önlemler arasında yer alıyor. Hindistan’da önümüzdeki on yılda bu çalışmalar için mevcut ve yeni orijinal ekipman üreticileri tarafından 25 milyar dolar değerinde bir ekosistem yaratılabileceği öngörülüyor. Peki, dünyanın en kirli on kentinden dokuzunu barındıran Hindistan’da bu süreçte çevre için neler yapılacak? Nisan 2020'den itibaren emisyon standartları konusunda gelişmiş ülkelere eşit seviyede ilerlenmesi konusunda adım atan Hindistan’da bu sayede sürdürülebilir bir adım atılacak. Bu adım, ülkede sayısı giderek artan LPG’li araçların emisyon oranlarının daha da azaltılması için yapılacak çalışmaları destekleyecek gibi görünüyor.