İngiltere'de temiz hava için otogaz

25.02.2019
İngiltereli LPG tedarikçisi Calor; emisyon oranlarını azaltmak için yeni bir temiz hava programı yayınlayan Birleşik Krallık hükümetine hava kalitesini iyileştirmek üzere yapacakları konusunda çağrıda bulundu. İngiltere'de hava kalitesini iyileştirmek için araçlardaki kirletici maddelere odaklanmak gerektiğini ve bu konuda sıkı kısıtlamalara gitmek gerektiğini belirttiği söylenen Calor yetkililerinin, düşük emisyon teknolojisine yatırım yapmak ve bunu teşvik etmek gerektiğine dikkat çektikleri ifade ediliyor. Yeşil filo teknolojisine yatırım yapmanın en kolay yollarından birinin otogaz seçeneği olduğunun da altı çiziliyor. Calor, hava kirliliğine çözüm olacak bir alternatif olduğunu göz önünde bulundurarak temiz hava için LPG’ye yatırım yapılması gerektiğini hatırlatıyor.