Hindistan, dönüşüm kitleri için teşvik istiyor

25.03.2019
Hindistan’da otogazın yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunan bir organizasyonun, LPG dönüşümü yapılan araç sayısının artırılmasını sağlamak için dönüşüm kitlerindeki vergi oranlarının yüzde 28'den yüzde 5'e düşürülmesini istediği belirtiliyor. Otogaz daha temize ve çevre dostu bir yakıt olmasına rağmen ülkede LPG kitlerine uygulanan yüksek vergi oranlarının dönüşümün önünde bir engel olduğuna dikkat çektikleri söyleniyor. Hükümetin yapacağı böyle bir vergi indiriminin Hindistan’ın hava kalitesini de olumlu anlamda etkileyeceğinin altı çiziliyor. Hükümetin, tüketicileri daha temiz yakıt kullanmaya teşvik etmek için çaba göstermesi ve LPG kitlerinin bu kadar yüksek vergiye tabi tutulmaması gerektiği de ifade ediliyor. Hükümetin küçük bir desteğiyle otogazın hem dört hem de iki tekerlekli araçlar için uygun bir alternatif yakıt olacağı da vurgulanıyor.