Daha güçlü temiz yakıt politikaları için...

27.06.2019
Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir girişim, Avrupa’daki ağır vasıtalarda alternatif yakıtların ve özellikle LPG’nin kullanılmasını destekleyen kapsamlı bir rapor sundu. Raporun, Avrupa’nın alternatif yakıtlara yönelik bir destek stratejisinin olmadığına ve alternatif yakıt çözümlerine sağlanan finansal desteğin eksikliğine değindiği belirtiliyor. Daha verimli alternatif bir yakıt motoru geliştirmeye odaklanan proje kapsamında sunulan çözüm önerileri arasında otogaz gibi alternatif yakıt teknolojilerinin giderek daha fazla kullanılması da yer alıyor.